Hoppa till innehåll

Tisdag den 11 juni

S:T BARNABAS, apostel

Minnesdag

 

Läsning                                                                                                  Apg 11:21b–26; 13:1–3

 

Ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd, blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom, tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.

                      I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sade den helige Ande till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.« Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.

 

Ur Lektionarium för vardagar band IVa utgivet 1994:

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 98:1–6 (R. 2a)

 

R. Herren har låtit sin frälsning bli känd.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      ty han har gjort under.

Han har vunnit seger med sin högra hand

                      och med sin heliga arm. R.

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd,

                      han har uppenbarat sin rättfärdighet

                      för hedningarnas ögon.

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. R.

 

Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.

                      Höj jubel till Herren, alla länder,

                      brist ut i glädjerop och lovsjung. R.

 

Prisa Herren med harpa,

                      med harpa och med lovsång.

Höj jubel med trumpeter och basuner

                      inför Herren, konungen. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band IVA utgivet 2023:

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 98:1–6 (R. 2b)

 

R. Han har uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      ty han har gjort under.

Han har vunnit seger med sin högra hand

                      och med sin heliga arm. R.

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd,

                      uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon,

                      han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. R.

 

Alla jordens länder har sett vår Guds frälsning.

                      Höj jubel till Herren, alla länder,

                      brist ut i glädjerop och lovsjung. R.

 

Prisa Herren med harpa,

                      med harpa och med lovsång.

Höj jubel med trumpeter och basuner

                      inför Herren, konungen. R.

 

Halleluja                                                                                                          Matt 28:19a, 20b

 

V. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, säger Herren.

Jag är med er alla dagar till tidens slut.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 10:7–13

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. Stig in i huset med en fridshälsning, och om huset är värdigt, skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt, skall den friden vända tillbaka till er.«