Hoppa till innehåll

Måndag den 10 juni

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 1994:

 

Läsning                                                                                                                1 Kung 17:1–6

 

Tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: »Så sant Herren, Israels Gud, lever, han vars tjänare jag är, under dessa år skall varken dagg eller regn falla, med mindre jag säger det.«

                      Och Herrens ord kom till honom. Han sade: »Gå bort härifrån och bege dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck skall du få ur bäcken, och korparna har jag befallt att där förse dig med föda.«

                      Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick bort och uppehöll sig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Och korparna förde till honom bröd och kött på morgonen och bröd och kött på aftonen, och sin dryck fick han ur bäcken.

 

Responsoriepsalm                                                                                           Ps 121 (R. jfr 2)

 

R. Min hjälp kommer från Herren,

                      som har skapat himmel och jord.

 

Jag ser upp emot bergen:

                      varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren,

                      som har skapat himmel och jord. R.

 

Han låter inte din fot slinta,

                      han vakar ständigt över dina steg.

Han som beskyddar Israel,

                      han vakar ständigt, han slumrar inte. R.

 

Herren bevarar dig,

                      i hans skugga får du vandra,

                      han går vid din sida.

Solen skall inte skada dig om dagen,

                      inte månen om natten. R.

 

Herren bevarar dig från allt ont,

                      från allt som hotar ditt liv.

Herren skall alltid bevara dig,

                      när du går och när du kommer,

                      nu och för evigt. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band III utgivet 2022:

 

Läsning                                                                                                                1 Kung 17:1–6

 

Elia, en man från Tishbe i Gílead, sade till Achav : ”Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste åren skall det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning.”

                      Herrens ord kom till Elia : ”Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin, öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att förse dig med mat.”

                      Elia gjorde som Herren hade sagt, han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll, och han drack ur bäcken.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm                                                                                           Ps 121 (R. jfr 2)

 

R. Vår hjälp är i Herrens namn, han som har skapat himmel och jord.

 

Jag lyfter blicken upp mot bergen :

                      varifrån skall jag få hjälp ?

Min hjälp kommer från Herren,

                      som har skapat himmel och jord. R.

 

Han låter inte din fot vackla,

                      han sover inte, han som vakar över dig.

Nej, han som beskyddar Israel,

                      han slumrar inte, han sover inte. R.

 

Herren är den som bevarar dig,

                      i hans skugga får du vandra,

                      han går på din högra sida.

Solen skall inte skada dig om dagen,

                      inte månen om natten. R.

 

Herren bevarar dig för allt ont,

                      han bevarar din själ.

Herren skall bevara dig

                      när du går och när du kommer,

                      från nu och till evig tid. R.

 

Halleluja                                                                                                                    Matt 5:12a

 

V. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.

 

Evangelium                                                                                                             Matt 5:1–12

 

Vid den tiden när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:

 

»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.

Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,

de skall bli mättade.

Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem tillhör himmelriket.

 

Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.«