Måndag den 10 juni

DEN SALIGA JUNFRUN MARIA, KYRKANS MODER

Minnesdag

 

Läsning                                                                                                            1 Mos 3:9–15, 20

 

När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han frågade: ”Var är du?” Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården. Då blev jag rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” Då sade Herren Gud: ”Vem har låtit dig förstå att du är naken? Du har alltså ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen svarade: ”Kvinnan som du gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, och då åt jag.” Herren Gud sade till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan svarade: ”Ormen bedrog mig, och då åt jag.” Då sade Herren Gud till ormen: ”Eftersom du gjort detta skall du vara förbannad och utstött från alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du kräla, och stoft skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han skall trampa sönder ditt huvud, och du skall hugga honom i hälen.” Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever.

 

eller:

 

Läsning                                                                                                                   Apg 1:12–14

 

När Jesus hade blivit upptagen till himlen, återvände apostlarna till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

 

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7 (R. v. 3)

 

R. Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.

 

Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg,

Herren älskar det mer än andra boningar i Jakob. R.

 

Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.

Ja, om Sion skall det sägas:

”I henne är alla födda”,

och den Högste skall hålla Sion vid makt. R.

 

När Herren tecknar upp folken,

då skall han räkna så:

”Där är de alla födda.”

Och under sång och dans skall de säga:

”Alla mina källor är i dig.” R.

 

Halleluja

 

V. O du saliga Jungfru, som födde Herren!

O du heliga Kyrkans moder,

som med din bön låter hans Andes låga brinna i oss!

 

Evangelium                                                                                                            Joh 19:25–34

 

Vid den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.