Lördag den 15 juni

Läsning                                                                                                               2 Kor 5:14b–21

 

Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.

                      Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

 

Responsoriepsalm                                                                    Ps 103:1–4, 8–9, 11–12 (R. 8a)

 

R. Nådig och barmhärtig är Herren.

 

Lova Herren, min själ,

                      allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!

Lova Herren, min själ,

                      och glöm inte vad gott han har gjort. R.

 

Han förlåter dig alla dina missgärningar

                      och helar alla dina brister,

han räddar ditt liv från graven

                      och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R.

 

Barmhärtig och nådig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Han går inte ständigt till rätta

                      och vredgas inte för evigt. R.

 

Ty så hög som himlen är över jorden,

                      så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster

                      låter han våra överträdelser vara från oss. R.

 

Halleluja                                                                                                             Ps 119:36a, 29b

 

V. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, Herre,

och förunna mig din undervisning.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:33–37

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.«