Fredag den 14 juni

Läsning                                                                                                                   2 Kor 4:7–15

 

Denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.

 

Responsoriepsalm                                                                      Ps 116:10–11, 15–18 (R. 17a)

 

R. Dig vill jag offra lovets offer

eller: Halleluja.

 

Jag trodde, även när jag sade:

                      »Jag är storligen plågad«,

när jag sade i min ångest:

                      »Alla människor är lögnare.« R.

 

Dyrt aktad i Herrens ögon

                      är hans frommas död.

Ack Herre, jag är ju din tjänare,

                      jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka,

                      du har lossat mina band. R.

 

Dig vill jag offra lovets offer,

                      jag vill åkalla Herrens namn.

Jag vill infria åt Herren mina löften,

                      ja, inför hela hans folk. R.

 

Halleluja                                                                                                               Jfr Fil 2:15, 16

 

V. Ni ska lysa som stjärnor på himlen;

håll er till livets ord.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:27–32

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.

                      Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.«