Hoppa till innehåll

Tisdag den 8 juni

Läsning                                                                                                                 2 Kor 1:18–22

 

Gud kan gå i god för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.

 

Responsoriepsalm                                                                    Ps 119:129–133, 135 (R. 135a)

 

R. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare.

 

Underbara är dina vittnesbörd,

                      därför tar min själ dem i akt. R.

 

När dina ord upplåts, ger de ljus

                      och skänker de enfaldiga förstånd. R.

Jag spärrar upp min mun och flämtar,

                      ty jag längtar ivrigt efter dina bud. R.

 

Vänd dig till mig, var mig nådig,

                      handla rättvist mot dem som älskar ditt namn. R.

 

Gör mina steg fasta efter ditt löfte,

                      och låt ingen orätt bli mig övermäktig. R.

 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,

                      och lär mig dina stadgar. R.

 

Halleluja                                                                                                                      Matt 5:16

 

V. Låt ert ljus lysa för folket,

så att de ser era goda gärningar

och prisar er fader i himlen.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:13–16

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

                      Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.«