Hoppa till innehåll

Måndag den 7 juni

Läsning                                                                                                                     2 Kor 1:1–7

 

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timotheos till Guds församling i Korinth och till alla heliga runt om i Achaia. Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus Kristus.

                      Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt, är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade, är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 34:2–9 (R. 9a)

 

R. Smaka och se att Herren är god.

 

Jag vill alltid prisa Herren,

                      hans lov skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av Herren,

                      de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

 

Lova med mig Herren,

                      låt oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig,

                      och räddade mig ur all min förskräckelse. R.

 

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,

                      och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom

                      och räddade honom ur all hans nöd. R.

 

Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom,

                      och han befriar dem.

Smaka och se att Herren är god.

                      Salig är den som tar sin tillflykt till honom. R.

 

Halleluja                                                                                                                    Matt 5:12a

 

V. Gläd er och jubla,

er lön blir stor i himlen.

 

Evangelium                                                                                                             Matt 5:1–12

 

Vid den tiden när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:

 

»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.

Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,

de skall bli mättade.

Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem tillhör himmelriket.

 

Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.«