Hoppa till innehåll

Fredag den 11 juni

JESU HJÄRTAS DAG

Högtid

 

Första läsningen                                                                                         Hos 11:1, 3–4, 8c–9

 

När Israel var ung fick jag honom kär,

och från Egypten kallade jag min son.

Det var jag som lärde Efraim gå

och jag som tog dem i mina armar,

men de förstod inte att jag botade dem.

Med trofasthetens band drog jag dem,

med kärlekens rep.

Jag var som den

som lyfter upp ett barn till kinden.

Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

 

Mitt hjärta är i uppror,

all min medkänsla väcks.

Jag skall inte låta min flammande vrede få utlopp,

jag skall inte ändra mig och förgöra Efraim,

ty jag är Gud och inte människa,

den Helige mitt ibland er.

Jag kommer inte med skräck.

 

Responsoriepsalm                                                                         Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6 (R. 3)

 

R. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor.

 

Ja, Gud är min räddning,

        jag är trygg och utan fruktan.

Min kraft och mitt värn är Herren,

        han räddade mig. R.

 

[Jublande skall ni ösa vatten

        ur räddningens källor.]

Tacka Herren, åkalla honom,

        berätta för folken om hans verk,

        förkunna hans upphöjda namn! R.

 

Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar,

        gör dem kända över hela jorden!

Höj jubelrop, ni som bor på Sion,

        ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige. R.

 

Andra läsningen                                                                                              Ef 3:8–12, 14–19

 

Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud.

         Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

 

Halleluja                                                                                       Matt 11:29ab el. 1 Joh 4:10b

 

V. Ta på er mitt ok och lär av mig

som har ett milt och ödmjukt hjärta

 

eller:

 

V. Gud har älskat oss

och sänt sin Son som soningsoffer för våra synder.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 19:31–37

 

Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten — det var en stor sabbat — bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat.