Söndag den 2 juni

SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN DEN 2 JUNI

 

Första läsningen                                                                                                    Apg 7:55–60

 

Stefanos, fylld av helig ande, riktade blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han.

 

Responsoriepsalm                                                                        Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9 (R. jfr 9)

 

R. Herren är den Högste, upphöjd över jorden.

 

Herren är konung! Må jorden jubla,

                      de fjärran kusterna glädja sig.

På rätt och rättfärdighet

                      vilar hans tron. R.

 

Himlen förkunnar hans rättfärdighet,

                      hans härlighet skådas av alla folk.

                      Alla gudar faller ner inför honom. R.

 

Ty du, Herre, är den Högste,

                      upphöjd över jorden,

                      högt över alla gudar. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 664

 

Andra läsningen                                                                                Upp 22:12–14, 16–17, 20

 

Jag, Johannes, hörde en röst som sade: »Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.«

                      Och Anden och bruden säger: »Kom!« Och den som hör det skall säga: »Kom!« Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Han som vittnar om detta säger: »Ja, jag kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 14:18

 

V. Jag skall inte lämna er ensamma, säger Herren:

jag skall komma till er, och era hjärtan skall glädja sig.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 17:20–26

 

Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, jag ber inte bara för dem som du har gett mig, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

                      Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.«