Måndag den 27 maj

Läsning                                                                                                                 Apg 16:11–15

 

Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samothrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade, öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss: »När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig.« Och hon gav sig inte.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

 

R. Herren har behag till sitt folk

eller: Halleluja.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin skapare,

                      Sions barn jubla över sin konung. R.

 

De skall lova hans namn under dans,

                      lovsjunga honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk,

                      han kröner de kuvade med seger. R.

 

De trogna gläds och ger honom ära,

                      de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun.

                      Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.

 

Halleluja                                                                                                             Joh 15:26b, 27a

 

V. Sanningens Ande skall vittna om mig.

Också ni skall vittna, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                      Joh 15:26 – 16:4a

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.

                      Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra, därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.«