Torsdag den 24 maj

VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN

Fest

 

Läsning                                                                                                                    Jer 31:31–34

 

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren.

Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jagskall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ’Lär känna Herren’, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.”

 

Eller:

 

Läsning                                                                                                                 Heb 10:11–18

 

Bröder. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

Om detta vittnar också den heliga Anden för oss. Först heter det: Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Och sedan: Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer.

 

Responsoriepsalm                                                                             Ps 110:1b–e, 2, 3 (R. 4b)

 

R. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd.

 

Herren sade till min Herre:

”Sätt dig på min högra sida,

till dess jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.” R.

 

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion.

Härska mitt ibland dina fiender!

Hos dig finns väldet den dag då makten blir din.

I helig strålglans har jag fött dig

före morgonstjärnan, ur mitt sköte. R/.

 

Halleluja                                                                                                                     Heb 5:8–9

 

V. Fast han var Son, lärde han sig lyda genom att lida,

och när han hade fullkomnats

blev han för alla som lyder honom

den som bringar evig frälsning.

 

Evangelium                                                                                                        Mark 14:22–25

 

Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, medan Jesus och hans lärjungar åt, tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackadeGud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jagdricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.”