Hoppa till innehåll

Tisdag den 23 maj

Läsning                                                                                                                 Apg 20:17–27

 

Paulus skickade bud från Miletos till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sade han till dem: »Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som skall möta mig där. Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.

                      Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan.

 

Responsoriepsalm                                                                        Ps 68:10–11, 20–21 (R. 33a)

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

R. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära

eller: Halleluja.

 

Ett rikligt regn lät du falla, o Gud,

                      du gav liv åt ditt land, som försmäktade.

Din skara fick bo där,

                      i din godhet, Gud, beredde du det åt de arma. R.

 

Lovad vare Herren dag efter dag!

                      Han bär oss, Gud ger oss seger.

Vår Gud är den Gud som vinner seger,

                      och hos Herren finns räddning från döden. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

R. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära

eller: Halleluja.

 

Ett rikligt regn lät du falla, o Gud,

                      du gav liv åt ditt land, som försmäktade.

Ditt eget folk fick bo där,

                      o Gud, du sörjde i din godhet för de arma. R.

 

Lovad vare Herren dag efter dag!

                      Han bär oss, Gud ger oss seger.

Vår Gud är den Gud som vinner seger,

                      och hos Herren finns räddning från döden. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 14:16

 

V. Jag skall be Fadern,

och han skall ge er en annan hjälpare,

som skall vara hos er för alltid.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 17:1–11a

 

Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.

                      Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

                      Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig.«