Tisdag den 22 maj

Läsning                                                                                                                       Jak 4:1–10

 

Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting, därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

                      Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er.

                      Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

 

Responsoriepsalm                                                                             Ps 55:7–11a,23 (R. 23a)

 

R. Kasta din börda på Herren och han skall uppehålla dig.

 

Ack att jag hade vingar som duvan!

                      Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.

Ja, långt bort skulle jag fly

                      och finna härbärge i öknen. R.

 

Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt

                      undan oväder och stormvind.

                      Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. R.

 

Ty våld och uppror ser jag i staden.

                      Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar. R.

 

Kasta din börda på Herren,

                      han skall låta dig stå upprätt,

                      han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar. R.

 

Halleluja                                                                                                                        Gal 6:14

 

V. Jag vill aldrig någonsin berömma mig

av annat än vår Herre Jesu Kristi kors,

genom vilket världen är korsfäst och död för mig

och jag för världen.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 9:30–37

 

Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: »Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

                      De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen, frågade han dem: »Vad var det ni talade om på vägen?« De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: »Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.« Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: »Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig.«