Söndag den 27 maj

HELIGA TREFALDIGETS DAG DEN 27 MAJ

Högtid

 

Första läsningen                                                                                     5 Mos 4:32–34,39–40

 

Mose talade till folket och sade: »Utforska hur det var i gamla tider, innan du fanns, alltsedan den dag då Gud skapade människorna på jorden, och fråga från himlavalvets ena ände till den andra om något så stort som detta har skett eller om någon har hört talas om något liknande. Har något folk hört Guds röst ur elden, så som du har gjort, och ändå förblivit vid liv? Eller har någon annan gud ens försökt hämta ett folk ur ett annat folks våld, med prövningar och tecken, under och krig, med stark hand och lyftad arm och med skräckinjagande stordåd, så som Herren, er Gud, gjorde med er i Egypten, inför dina ögon? Därför skall du i dag inse och besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan. Om du följer hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, går det väl för dig och dina efterkommande och du får leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för alltid.«

 

Responsoriepsalm                                                                Ps 33:4–6,9,18–20,22 (R. jfr 12)

 

R. Lyckligt det folk som Herren valt till sin egendom!

 

Herrens ord är att lita på,

        han handlar alltid trofast.

Rätt och rättfärdighet älskar han,

        Herrens kärlek fyller hela jorden. R.

 

Genom Herrens ord blev himlen till

        och rymdens här på hans befallning.

Han talade och allt blev till,

        han befallde och det skedde. R.

 

Herren vakar över dem som fruktar honom,

        över dem som hoppas på hans nåd,

han räddar dem från döden

        och håller dem vid liv i hungertid. R.

 

Vi sätter vårt hopp till Herren,

        han är vår hjälp och vår sköld.

Herre, låt din nåd vila över oss,

        ty vi hoppas på dig. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 630

 

Andra läsningen                                                                                                  Rom 8:14–17

 

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa:«Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

 

Halleluja                                                                                                                    Jfr Upp 1:8

 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

som var och som är och som skall komma.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 28:16–20

 

Vid den tiden begav sig de elva lärjungarna till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts allmakt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«