Onsdag den 23 maj

Läsning                                                                                                                     Jak 4:13–17

 

Ni som säger: »I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer«, ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: »Om Herren vill, får vi leva och göra det eller det.« I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.

 

Responsoriepsalm                                                                     Ps 49:2–3,6–11 (R. Matt 5:3)

 

R. Saliga de som är fattiga i anden, dem hör himmelriket till.

 

Hör detta, alla folk,

                      lyssna, ni alla som lever i världen,

                      både låga och höga, rika såväl som fattiga! R.

 

Varför skulle jag frukta i olyckans dagar,

                      när mina förföljares ondska omger mig?

De förlitar sig på sina ägodelar

                      och berömmer sig av sin stora rikedom. R.

 

Men ingen kan rädda sig själv

                      eller ge Gud den lösepenning han kräver.

För dyr är lösen för livet,

                      den kan aldrig någonsin betalas,

                      så att man får leva för alltid och undgår att se graven. R.

 

Nej, man skall se att visa män dör,

                      att dårar och oförnuftiga förgås liksom de,

                      de måste lämna sina ägodelar åt andra. R.

 

Halleluja                                                                                                                         Joh 14:6

 

V. Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 9:38–40

 

Vid den tiden sade Johannes till Jesus: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.« Men Jesus sade: »Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.«