Lördag den 26 maj

Läsning                                                                                                                     Jak 5:13–20

 

Får någon av er lida, skall han be; är någon glad, skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

                      Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa.

                      Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.

 

Responsoriepsalm                                                                                   Ps 141:1–3,8 (R. 2a)

 

R. Må min bön gälla inför dig som ett rökoffer, Herre.

 

Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,

                      lyssna till min röst då jag nu ropar till dig.

Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer,

                      mina händers upplyftande som ett aftonoffer. R.

 

Sätt, o Herre, en vakt för min mun,

                      bevaka mina läppars dörr.

Till dig, Herre, ser mina ögon,

                      till dig tar jag min tillflykt. Överge mig inte! R.

 

Halleluja                                                                                                               Jfr Matt 11:25

 

V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,

som uppenbarat himmelrikets hemligheter för dem som är som barn.

 

Evangelium                                                                                                        Mark 10:13–16

 

Vid den tiden kom folk till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: »Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.« Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.