Fredag den 25 maj

Läsning                                                                                                                       Jak 5:9–12

 

Mina kära: Klaga inte på varandra så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

                      Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

 

Responsoriepsalm                                                                    Ps 103:1–4,8–9,11–12 (R. 8a)

 

R. Nådig och barmhärtig är Herren.

 

Lova Herren, min själ,

                      allt som finns i mig, prisa hans heliga namn!

Lova Herren, min själ,

                      och glöm inte vad gott han har gjort. R.

 

Han förlåter dig alla dina missgärningar

                      och helar alla dina brister,

han räddar ditt liv från graven

                      och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R.

 

Barmhärtig och nådig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Han går inte ständigt till rätta

                      och vredgas inte för evigt. R.

 

Ty så hög som himlen är över jorden,

                      så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Så långt som öster är från väster

                      låter han våra överträdelser vara från oss. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 17:17

 

V. Helga oss genom sanningen,

ditt ord är sanning.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 10:1–12

 

Vid den tiden kom Jesus till den del av Judeen som ligger på andra sidan Jordan. Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem. Då kom några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: »Vilka bestämmelser har Mose gett er?« De svarade: »Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.« Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: »Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, är hon en äktenskapsbryterska.«