Tisdag den 14 maj

MATTIAS, APOSTEL

Fest

 

Läsning                                                                                                       Apg 1:15–17, 20–26

 

En dag tog Petrus till orda inför bröderna — omkring hundratjugo personer var samlade — och sade: »Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den helige Ande lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. I Psaltaren står det: Må hans boplats läggas öde, ingen skall bo där, och: Må hans ämbete övergå till någon annan.

                      Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss — någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse.«

                      Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias. Och man bad: »Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma.« Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.

 

Responsoriepsalm                                                                                    Ps 113:1–8 (R. jfr 8)

 

R. Herren sätter honom bredvid furstarna i sitt folk

eller: Halleluja.

 

Lova, ni Herrens tjänare,

                      lova Herrens namn.

Välsignat vare Herrens namn

                      från nu och till evig tid. R.

 

Från solens uppgång ända till dess nedgång

                      må Herrens namn vara högtlovat.

Herren är hög över alla folk,

                      hans ära når över himmelen. R.

 

Ja, vem är som Herren, vår Gud,

                      han som sitter så högt,

han som ser ned så djupt —

                      ja, vem i himmelen och på jorden? R.

 

Han som upprättar den ringe ur stoftet,

                      han som lyfter den fattige ur dyn,

för att sätta honom bredvid furstar,

                      bredvid furstarna i sitt folk. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 15:16

 

V. Jag har utvalt er

och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt,

frukt som består, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 15:9–17

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.

                      Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.«