Söndag den 19 maj

FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

 

Första läsningen                                                                                               Apg 14:21b–27

 

Paulus och Barnabas återvände till Lystra, Ikonion och Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. »Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike«, sade de. I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på.

                      Sedan for de vidare genom Pisidien och Pamfylien, och när de hade förkunnat ordet i Perge fortsatte de ner till Attaleia. Därifrån seglade de till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.

 

Responsoriepsalm                                                                                 Ps 145:8–13b (R. 21b)

 

R. Allt som lever skall prisa hans heliga namn

eller: Halleluja.

 

Nådig och barmhärtig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla,

                      barmhärtig mot allt han har skapat. R.

 

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,

                      dina trogna skall lovsjunga dig.

De skall tala om ditt rikes ära

                      och förkunna din väldiga kraft,

så att alla lär känna din makt,

                      ditt rikes ära och härlighet. R.

 

Ditt rike står i alla tider,

                      ditt välde från släkte till släkte. R.

 

Andra läsningen                                                                                                   Upp 21:1–5a

 

Jag, Johannes, såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: »Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.« Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.«

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 13:34

 

V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:

att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

 

Evangelium                                                                                              Joh 13:31–33a, 34–35

 

När Judas hade gått ut från salen där Jesus och de tolv hade samlats till måltid sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.«