Hoppa till innehåll

Onsdag den 15 maj

Läsning                                                                                                                 Apg 20:28–38

 

Paulus sade till församlingens äldste i Efesos: »Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats.

                      Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: ‘Det är saligare att ge än att få.’ »

                      Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten.

 

Responsoriepsalm                                                                        Ps 68:29–30, 33–36 (R. 33a)

 

R. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära

eller: Halleluja.

 

Gud, stå upp i din makt,

                      den väldiga makt som du har visat oss.

Träd fram i ditt tempel i Jerusalem,

                      låt kungarna bära fram sina gåvor. R.

 

Ni riken på jorden, sjung till Guds ära,

                      spela och sjung till Herrens lov.

Han far fram på urtidshimlarnas himmel

                      och låter höra sin röst, sin mäktiga röst. R.

 

Ge Gud äran!

                      Han råder över Israel i härlighet,

                      och hans makt når ända till skyarna.

Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom,

                      du som är Israels Gud.

Han ger makt och styrka åt sitt folk.

                      Lovad vare Gud! R.

 

Halleluja                                                                                                                 Jfr Joh 17:17

 

V. Helga oss genom sanningen,

ditt ord är sanning.

 

Evangelium                                                                                                         Joh 17:11b–19

 

Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

                      Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.«