Onsdag den 15 maj

Läsning                                                                                                           Apg 12:24 – 13:5a

 

Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem, vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.

                      I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sade den helige Ande till dem: »Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.« Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.

                      Dessa båda, som alltså sändes ut av den helige Ande, for ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern. I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor.

 

Responsoriepsalm                                                                                Ps 67:2–3, 5–6, 8 (R. 4)

 

R. Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig

eller: Halleluja.

 

Gud vare oss nådig och välsigne oss,

                      må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,

så att man på jorden lär känna hans väg,

                      bland alla hedningar hans frälsning. R.

Folkslagen skall glädja sig och jubla,

                      ty du dömer folken rätt,

                      och du leder folkslagen på jorden. R.

 

Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig.

                      Jorden har givit sin gröda.

Må Gud välsigna oss

                      och alla jordens ändar frukta honom.

 

Halleluja                                                                                                                         Joh 8:12

 

V. Jag är världens ljus, säger Herren.

Den som följer mig skall ha livets ljus.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 12:44–50

 

Vid den tiden ropade Jesus: »Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag så som Fadern har lärt mig.«