Måndag den 13 maj

Läsning                                                                                                                   Apg 11:1–18

 

Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem, ställde de omskurna honom till svars för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt: »Jag var i Joppe, och medan jag bad föll jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara, och då fick jag se markens tama och vilda fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sade till mig: ‘Petrus, slakta och ät!’ Men jag svarade: ‘Nej, nej, herre. Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun.’ För andra gången talade en röst från himlen: ‘Vad Gud gjorde till rent skall inte du göra till orent.’ Detta hände tre gånger, och sedan drogs alltsammans upp till himlen igen.

                      Just då stannade tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea, och Anden sade åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig, och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: ‘Skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som skall rädda dig och alla i ditt hus.’ Och när jag då började tala, föll den helige Ande över dem alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt: ‘Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas med helig ande.’ Sedan de kommit till tro på herren Jesus Kristus, har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud?« När de hörde detta lugnade de sig, och de prisade Gud och sade: »Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv.«

 

Responsoriepsalm                                                                  Ps 42:2–3; 43:3–4 (R. Ps 41:3a)

 

R. Min själ längtar efter Gud, efter den levande Guden

eller: Halleluja.

 

Som hjorten trängtar till vattenbäckar,

                      så trängtar min själ efter dig, o Gud.

Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.

                      När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? R.

 

Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig,

                      må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning,

så att jag får gå in till Guds altare,

                      till Gud, som är min glädje och fröjd,

                      och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. R.

 

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 10:14

 

V. Jag är den gode herden, säger Herren.

Jag känner mina får, och de känner mig.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 10:1–10

 

Vid den tiden sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.« Denna bild använde Jesus när han talade till judarna, men de förstod inte vad han menade.

                      Sedan sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.«