Fredag den 17 maj

Läsning                                                                                                                 Apg 13:26–33

 

När Paulus kom till Antiochia i Pisidien sade han i synagogan: »Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff, krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.«

 

Responsoriepsalm                                                                                           Ps 2:6–11 (R. 7)

 

R. Du är min son, jag har fött dig i dag

eller: Halleluja.

 

»Jag själv har insatt min konung

                      på Sion, mitt heliga berg.«

Jag vill kungöra hans beslut:

                      Herren sade till mig: »Du är min son,

                      jag har fött dig i dag. R.

 

Begär av mig, så skall jag ge dig folken till arvedel

                      och jordens ändar till egendom.

Du skall slå dem med järnspira,

                      som lerkärl skall du krossa dem.« R.

 

Så kom nu till förstånd, ni konungar,

                      låt varna er, ni domare på jorden.

Tjäna Herren med fruktan,

                      och kyss hans fötter med bävan. R.

 

Halleluja                                                                                                                         Joh 14:6

 

V. Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 

Evangelium                                                                                                                Joh 14:1–6

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.« Tomas sade: »Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?« Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.«