Torsdag den 14 januari

Läsning                                                                                                                     Heb 3:7–14

 

Den helige Ande säger:

 

                      Om ni hör hans röst i dag,

                      förhärda inte era hjärtan som under upproret,

                      på utmaningens dag i öknen,

                      då era fäder utmanade mig

                      och satte mig på prov,

                      fast de hade sett mina gärningar under fyrtio år.

                      Därför blev mig detta släkte förhatligt,

                      och jag sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan:

                      de vill inte följa mina vägar.

                      Och jag svor i min vrede:

                      Aldrig skall de komma in i min vila.

 

Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. Ty vi har del i Kristus, om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början.

 

Responsoriepsalm                                                                                    Ps 95:6–11 (R. jfr 8)

 

R. Förhärda inte era hjärtan, utan lyssna till Herrens röst.

 

Kom, låt oss tillbedja och nedfalla,

                      låt oss knäböja för Herren, vår skapare.

Ty han är vår Gud,

                      och vi är det folk som han har till sin hjord,

                      vi är får som står under hans vård. R.

 

O att ni i dag ville höra hans röst!

                      Förhärda inte era hjärtan som i Meriba,

                      såsom på Massas dag i öknen,

där era fäder frestade mig, där de prövade mig,

                      fastän de hade sett mina verk. R.

 

I fyrtio år var det släktet mig till leda,

                      och jag sade: »De är ett folk som far vilse med sitt hjärta,

                      och de vill inte veta av mina vägar.«

Då svor jag i min vrede:

                      »De skall inte komma in i min vila.« R.

 

Halleluja                                                                                                                 Jfr Matt 4:23

 

V. Jesus förkunnade budskapet om riket

och botade alla slags sjukdomar bland folket.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 1:40–45

 

En spetälsk kom till Jesus och föll på knä och bad: »Vill du, så kan du göra mig ren.« Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: »Jag vill. Bli ren!« Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: »Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.« Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.