Torsdag den 10 januari

Läsning                                                                                                                1 Joh 4:19 – 5:4

 

Mina kära, vi älskar därför att Gud först älskade oss. Om någon säger: »Jag älskar Gud« men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

                      Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

 

Responsoriepsalm                                                                        Ps 72:2, 14–15bc, 17 (R. 11)

 

R. Kom, låt oss tillbedja Herren och falla ned inför honom.

 

Gud, ge dina lagar åt konungen,

                      åt konungasonen din rättfärdighet.

Må han rättrådigt döma ditt folk

                      och ge dina betryckta deras rätt. R.

 

Han skall rädda dem från våld och förtryck,

                      deras blod är dyrbart i hans ögon.

Ständigt må man be för honom,

                      alltid välsigna honom. R.

 

Hans namn skall bestå i evighet,

                      så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.

Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.

                      Må alla hedningar prisa honom salig. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Luk 4:18

 

V. Herrens Ande är över mig,

han har smort mig till att frambära ett glädjebud.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 4:14–22a

 

Vid den tiden återvände Jesus med Andens kraft inom sig till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor, och alla lovprisade honom.

                      Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: »I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.« Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun.