Tisdag den 12 januari

Läsning                                                                                                                     Heb 2:5–12

 

Det är inte änglar Gud har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd:

 

                      Vad är en människa eftersom du tänker på henne,

                      en människoson eftersom du tar dig an honom?

                      En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna,

                      men med härlighet och ära krönte du honom,

                      allt lade du under hans fötter.

 

När han lade allt under honom, gjorde han inget undantag: allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.

                      Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder, då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag sjunga ditt lov.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 8:2a, 5, 6–9 (R. jfr 7)

 

R. Du satte din son till herre över dina händers verk.

 

Herre, vår Herre,

                      väldigt är ditt namn över hela jorden.

Vad är då en människa, att du tänker på henne,

                      eller en människoson, att du tar dig an honom? R.

 

Dock gjorde du honom nästan till Gud,

                      du krönte honom med ära och härlighet.

                      Du satte honom till herre över dina händers verk. R.

 

Allting lade du under hans fötter:

                      alla får och oxar,

likaså vildmarkens djur,

                      fåglarna under himlen och fiskarna i havet,

                      allt som vandrar havens vägar. R.

 

 

Halleluja                                                                                                            Jfr 1 Thess 2:13

 

V. Ta inte emot Guds ord som ett människoord

utan som vad det verkligen är: Guds ord.

 

Evangelium                                                                                                        Mark 1:21b–28

 

Jesus och hans lärjungar kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: »Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.« Men Jesus sade strängt åt honom: »Tig! Far ut ur honom!« Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra: »Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.« Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.