Söndag den 17 januari

ANDRA SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

 

Första läsningen                                                                                           1 Sam 3:3b–10, 19

 

Den unge Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. »Här är jag«, svarade han, och han sprang bort till Eli och sade: »Här är jag, du ropade på mig.« Men Eli svarade: »Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.« Då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli: »Här är jag, du ropade på mig.« Men Eli svarade: »Nej, min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.« Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel, som åter steg upp och gick bort till Eli: »Här är jag, du ropade på mig.« Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken, och han sade till Samuel att lägga sig igen. »Och om någon ropar på dig skall du säga: Tala, Herre, din tjänare hör.« Och Samuel gick tillbaka och lade sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: »Samuel, Samuel!« och han svarade: »Tala, din tjänare hör.«

        Samuel växte upp, och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 40:2, 4ab, 7–10 (R. 9a)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 633. När den läses används följande text:

 

R. Gärna gör jag din vilja, min Gud.

 

Länge väntade jag på Herren,

        och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop.

Han lade en ny sång i min mun,

        en lovsång till vår Gud. R.

 

Slaktoffer och matoffer önskar du inte,

        du har lärt mig att lyssna.

Brännoffer och syndoffer begär du inte,

        därför säger jag: Jag är här.

        I bokrullen står vad jag skall göra. R.

 

Gärna gör jag din vilja, min Gud,

        jag har din lag i mitt hjärta.

Jag bär bud om din trofasta hjälp

        till den stora tempelskaran.

Jag håller inte tillbaka mina ord,

        det vet du, Herre. R.

 

Andra läsningen                                                                                    1 Kor 6:13c–15, 17–20

 

Kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej! Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

 

Halleluja                                                                                                           Jfr Joh 1:41, 17b

 

V. Vi har funnit Messias.

Nåden och sanningen har kommit genom honom.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 1:35–42

 

Vid den tiden stod Johannes där med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: »Där är Guds lamm.« De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: »Rabbi (det betyder mästare), var bor du?« Han sade: »Följ med och se!« De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: »Vi har funnit Messias« (det betyder Kristus). Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: »Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas« (det betyder Petrus).