Måndag den 11 januari

Läsning                                                                                                                       Heb 1:1–6

 

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: Alla Guds änglar skall hylla honom.

 

Responsoriepsalm                                                                      Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9 (R. jfr 7c)

 

R. Tillbe Herren, alla änglar.

 

Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig

                      och alla havsländerna glädja sig,

                      rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron. R.

 

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,

                      och alla folk ser hans ära.

                      Honom skall alla gudar tillbe. R.

 

Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden,

                      du är högt upphöjd över alla gudar. R.

 

Halleluja                                                                                                                     Mark 1:15

 

V. Tiden är inne, Guds rike är nära.

Omvänd er och tro på evangeliet.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 1:14–20

 

När Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.«

                      När han gick utmed Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.