Fredag den 11 januari

Läsning                                                                                                                    1 Joh 5:5–13

 

Mina kära, vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd: han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

                      Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv.

 

Responsoriepsalm                                                                      Ps 147:12–15, 19–20 (R. 12a)

 

R. Jerusalem, prisa Herren

eller: Halleluja.

 

Jerusalem, prisa Herren,

                      Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta,

                      han har välsignat dina söner. R.

 

Han skaffar dina gränser fred,

                      han mättar dig med bästa vete.

 

Han sänder ut sitt ord över jorden,

                      hans befallning skyndar iväg med hast. R.

 

Han har förkunnat för Jakob sitt ord,

                      för Israel sina stadgar och bud.

Så har han inte gjort för något främmande folk,

                      och hans bud, dem känner de inte. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Jfr Matt 4:23

 

V. Jesus förkunnade budskapet om riket

och botade alla slags sjukdomar bland folket.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 5:12–16

 

När Jesus var i en av städerna, stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.« Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sade: »Jag vill. Bli ren!« Genast försvann spetälskan. Han förbjöd honom att tala om det för någon. »Men gå och visa dig för prästen, och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.«

                      Emellertid spred sig ryktet om honom alltmer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be.