Hoppa till innehåll

Torsdag den 6 maj

Läsning                                                                                                                   Apg 15:7–21

 

Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade: »Mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er, så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den helige Ande åt dem likaväl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Nej, vi tror att det är genom vår herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså de.« Då teg alla, och man lyssnade på Barnabas och Paulus, som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem.

                      När de hade slutat, tog Jakob till orda: »Mina bröder, hör på. Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Till detta passar profeternas ord, där det står:

 

                      Därefter skall jag vända tillbaka

                      och åter bygga upp Davids fallna hydda.

                      Ur dess spillror skall jag bygga upp den och resa den igen,

                      för att alla de andra människorna skall söka Herren,

                      alla folk över vilka mitt namn har utropats.

                      Så säger Herren, som har gjort detta känt för länge sedan.

 

Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod. Ty Mose har i alla tider haft sina förkunnare i varenda stad, och han läses i synagogorna varje sabbat.«

 

Responsoriepsalm                                                                                      Ps 96:1–3, 10 (R. 3)

 

R. Förkunna Herrens under bland folken

eller: Halleluja.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      sjung till Herrens ära, alla länder,

                      sjung till Herrens ära, lova hans namn. R.

 

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning,

                      förkunna bland hedningarna hans ära,

                      bland alla folk hans under. R.

 

Säg bland hedningarna: »Herren är nu konung!

                      Därför står jordkretsen orubbligt fast,

                      med rättvisa dömer han folken.« R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 10:27

 

V. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.

Jag känner dem, och de följer mig.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 15:9–11

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.

                      Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.«