Hoppa till innehåll

Onsdag den 5 maj

Läsning                                                                                                                     Apg 15:1–6

 

Några som hade rest ner från Judeen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan, och de for sedan genom Fenikien och Samarien och beskrev hur hedningarna omvände sig, vilket väckte stor glädje bland alla bröderna.

                      Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moses lag. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan.

 

Responsoriepsalm                                                                                    Ps 122:1–5 (R. jfr 1)

 

R. Med glädje får vi komma till Herrens hus

eller: Halleluja.

 

Vilken glädje, när man sade till mig:

                      »Vi skall gå till Herrens hus.«

                      Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R.

 

Jerusalem, du mäktiga stad,

                      där hus sluter sig väl till hus,

dit stammarna drar upp, Herrens stammar,

                      enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn.

Där står konungens tron,

                      där tronar han som är av Davids hus. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Joh 15:4a, 5b

 

V. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.

Om någon är kvar i mig, bär han rik frukt.

 

Evangelium                                                                                                                Joh 15:1–8

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det, om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.«