Söndag den 28 april

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN DEN 28 APRIL

 

Första läsningen                                                                                                    Apg 5:12–16

 

Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så: män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.

 

Responsoriepsalm                                                                     Ps 118:2–4, 22–27a (R. jfr 24)

 

R. Detta är den dag som Herren har gjort.

    Låt oss jubla och vara glada

eller: Halleluja.

 

Sjung, du Israels folk:

                      evigt varar hans nåd.

Sjung, du Arons ätt:

                      evigt varar hans nåd.

Sjung, ni som fruktar Herren:

                      evigt varar hans nåd. R.

 

Stenen som husbyggarna ratade

                      har blivit en hörnsten.

Detta är Herrens eget verk,

                      det står för våra ögon som ett under.

Detta är dagen då Herren grep in.

                      Låt oss jubla och vara glada! R.

 

Herre, hjälp oss!

                      Herre, ge framgång!

Välsignad den som kommer i Herrens namn!

                      Vi välsignar er från Herrens hus.

                      Herren är Gud. Han gav oss ljus. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 677

 

Andra läsningen                                                                            Upp 1:9–11a, 12–13, 17–19

 

Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun, och den sade: »Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna.« Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: »Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.«

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 20:29

 

V. Saliga de som inte har sett

men ändå tror, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 20:19–31

 

På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.«

                      En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.« En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.«

                      Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.