Hoppa till innehåll

Torsdag den 18 april

Läsning                                                                                                                   Apg 8:26–40

 

En ängel från Herren sade till Filippos: »Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.« Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoveunuck hos kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: »Gå fram till vagnen och håll dig intill den.« Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: »Förstår du vad du läser?« — »Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?« svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta:

 

                      Liksom ett får som förs till slakt,

                      liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det

                      öppnade han inte sin mun.

                      Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd.

                      Vem kan räkna hans efterkommande,

                      när hans liv nu upphöjs från jorden?

 

Hovmannen frågade Filippos: »Säg mig, vem talar profeten om — sig själv eller någon annan?« Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram, kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: »Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?« Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Men Filippos, visade det sig, hade kommit till Ashdod, och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea.

 

Responsoriepsalm                                                                          Ps 66:8–9, 16–17, 20 (R. 1)

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgivet 1992:

 

R. Höj jubel till Gud, alla länder

eller: Halleluja.

 

Prisa, ni folk, vår Gud,

                      och låt hans lov ljuda högt,

ty han har bevarat vårt liv

                      och har inte låtit oss vackla. R.

 

Kom och hör, jag vill berätta för er, ni alla som fruktar Gud,

                      om allt gott som Herren har gjort för mig.

När jag ropade till honom med min mun,

                      redan då var lovsång på min tunga. R.

 

Lovad vare Gud, som inte har förkastat min bön

                      eller vänt ifrån mig sin nåd! R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgivet 2022:

 

R. Höj jubel till Gud, alla länder

eller: Halleluja.

 

Prisa, ni folk, vår Gud,

                      och låt hans lov ljuda högt,

ty han har bevarat vårt liv

                      och har inte låtit oss vackla. R.

 

Kom och hör, jag vill berätta för er,

ni alla som fruktar Gud,

                      om allt gott som Herren har gjort för mig. R.

 

När jag ropade till honom med min mun,

                      redan då var lovsång på min tunga.

Lovad vare Gud,

som inte har förkastat min bön

                      eller vänt ifrån mig sin nåd! R.

 

Halleluja                                                                                                                         Joh 6:51

 

V. Jag är det levande brödet,

som har kommit ner från himlen.

Den som äter av det brödet skall leva i evighet.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 6:44–51

 

Vid den tiden sade Jesus till folket: »Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.«