Hoppa till innehåll

Tisdag den 16 april

Läsning                                                                                                               Apg 7:51 – 8:1a

 

Stefanos sade till folket, de äldste och skriftlärda: »Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den helige Ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den.«

                      När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.« Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades.

 

Responsoriepsalm                                                     Ps 31:3c–4, 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab (R. 6a)

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgivet 1992:

 

R. I din hand befaller jag min ande

eller: Halleluja.

 

Var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning.

                      Ty du är mitt bergfäste och min borg,

                      och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. R.

 

I din hand befaller jag min ande,

                      du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.

Jag förtröstar på Herren.

                      Jag vill jubla och vara glad över din nåd. R.

 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,

                      hjälp mig i din nåd.

Du bevarar dem i ditt ansiktes beskydd

                      när människor gaddar sig samman. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgivet 2022:

 

R. I dina händer lämnar jag min ande eller Halleluja.

 

Var mig en fast klippa,

                      en borg som blir min räddning.

Ty du är mitt bergfäste och min borg,

                      och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. R.

 

I dina händer lämnar jag min ande,

                      du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Jag förtröstar på Herren,

                      jag vill jubla och vara glad över din nåd. R.

 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,

                      hjälp mig i din nåd.

Lovad vare Herren,

                      som bevisat mig sin underbara nåd. R.

 

Halleluja                                                                                                                    Joh 6:35ab

 

V. Jag är livets bröd, säger Herren.

Den som kommer till mig skall aldrig hungra.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 6:30–35

 

Vid den tiden sade folket till Jesus: »Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.«

                      De bad honom då: »Herre, ge oss alltid det brödet.« Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.«