Hoppa till innehåll

Måndag den 15 april

Läsning                                                                                                                     Apg 6:8–15

 

Stefanos, som var fylld av nåd och kraft, gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: »Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose.« Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.

 

Responsoriepsalm                                                            Ps 119:23–24, 26–27, 29–30 (R. 1b)

 

R. Saliga de som vandrar efter Herrens lag

eller: Halleluja.

 

Furstar lägger råd mot mig,

                      men din tjänare begrundar dina stadgar,

ja, dina vittnesbörd är min lust,

                      de ger mig råd. R.

 

Jag berättade om mina vägar, och du svarade.

                      Lär mig dina bud.

Lär mig att förstå dina stadgars väg,

                      så vill jag begrunda dina under. R.

 

Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig,

                      och förunna mig din undervisning.

Jag har utvalt sanningens väg,

                      jag har bejakat dina lagar. R.

 

Halleluja                                                                                                                      Matt 4:4b

 

V. Människan skall inte leva bara av bröd

utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 6:22–29

 

När Jesus hade gett mat åt de fem tusen, såg lärjungarna honom komma gående på sjön. Nästa dag upptäckte folkmassan, som var kvar på andra sidan sjön, att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan att de hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: »Rabbi, när kom du hit?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.« De frågade då: »Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?« Jesus svarade: »Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.«