Måndag den 15 april

Läsning                                                                                                                        Jes 42:1-7

 

Se, över min tjänare, som jag uppehåller,

min utkorade, till vilken min själ har behag,

över honom har jag låtit min Ande komma.

Han skall utbreda rätten bland folken.

Han skall inte skria eller ropa

och inte låta höra sin röst på gatorna.

Ett brutet rör skall han inte sönderkrossa,

och en tynande veke skall han inte utsläcka.

Han skall i trofasthet utbreda rätten.

Hans kraft skall inte tyna bort eller brytas,

intill dess att han har grundat rätten på jorden.

Havsländerna väntar efter hans lag.

Så säger Gud, Herren,

han som har skapat himmelen och utspänt den,

han som har utbrett jorden

med vad som alstras av den,

han som har givit liv åt folket som är på den,

och ande åt dem som vandra där:

Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet,

och jag vill fatta dig vid handen

och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket

och sätta dig till ett ljus för folkslagen,

för att du må öppna blinda ögon

och föra fångar ut ur fängelset,

ja, ur fångenskapen dem som sitta i mörkret.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 27:1–3, 13-14 (R. 1a)

 

R. Herren är mitt ljus och min frälsning.

 

Herren är mitt ljus och min frälsning,

                      för vem skulle jag frukta?

                      Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas? R.

                     

När de onda drar emot mig och vill förtära mig,

                      då stapplar de själva och faller,

                      mina motståndare och fiender. R.

 

Om än en här lägrar sig mot mig,

                      så fruktar ändå inte mitt hjärta,

om krig uppstår mot mig, så är jag dock trygg. R.

 

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda

                      i de levandes land.

Hoppas på Herren,

                      var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,

                     ja, hoppas på Herren. R.

 

Lovsång

                                                                                                                                                      

V. Var hälsad, du vår konung Jesus Kristus,

du som förbarmar dig över oss syndare.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 12:1–11

 

Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: ”Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?” Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sade: ”Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.”

                      En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lasaros också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus.