Hoppa till innehåll

Tisdag den 9 april

Läsning                                                                                                                   Apg 4:32–37

 

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga Tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna.

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 93:1–2, 5 (R. 1b)

 

R. Herren har klätt sig i härlighet

eller: Halleluja.

 

Herren är nu konung!

                      Han har klätt sig i härlighet,

                      Herren har rustat sig i makt. R.

 

Därför står jordkretsen fast,

                      den skall aldrig vackla.

Din tron står fast sedan begynnelsen,

                      du är från evighet. R.

 

Dina vittnesbörd är alltigenom fasta.

                      Herre, helighet anstår ditt hus för evigt. R.

 

Halleluja                                                                                                                   Jfr Joh 3:15

 

V. Människosonen skall bli upphöjd,

för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 93:1–2, 5 (R. 1ab)

 

R. Herren är nu konung, har klätt sig i härlighet eller Halleluja.

 

Herren är nu konung.

        Han har klätt sig i härlighet,

        Herren har rustat sig i makt.

Därför står jordkretsen fast,

        den skall aldrig vackla. R.

 

Din tron står fast sedan begynnelsen,

        du är från evighet.

Heltigenom tillförlitliga är dina vittnesbörd,

        Herre, helighet anstår ditt hus för evigt. R.

 

Halleluja                                                                                                                    Jfr Joh 3:15

 

V. Människosonen måste upphöjas,

      för att var och en som tror på honom

      skall ha evigt liv.

 

 

Evangelium                                                                                                             Joh 3:7b–15

 

Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.« Nikodemos frågade: »Hur är detta möjligt?« Jesus svarade: »Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det! Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

                      Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.«