Hoppa till innehåll

Söndag den 11 april

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN 

 

Första läsningen                                                                                                   Apg 4:32–35

 

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov.

 

Responsoriepsalm                                                                  Ps 118:2–4, 13–15, 22–24 (R. 1)

 

När psalmen sjungs så används texten i Cecilia 677. När den läses används följande text:

 

R. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd

eller: Halleluja.

 

Sjung, du Israels folk:

                      evigt varar hans nåd.

Sjung, du Arons ätt:

                      evigt varar hans nåd.

Sjung, ni som fruktar Herren:

                      evigt varar hans nåd. R.

 

De trängde mig hårt, jag var nära att falla,

                      men Herren kom mig till hjälp.

Herren är min kraft och mitt värn,

                      han blev min räddning.

Hör hur segerropen skallar,

                      jubel stiger från de trognas läger:

                      Herrens hand har visat sin kraft. R.

 

Stenen som husbyggarna ratade

                      har blivit en hörnsten.

Detta är Herrens eget verk,

                      det står för våra ögon som ett under.

Detta är dagen då Herren grep in.

                      Låt oss jubla och vara glada! R.

 

Andra läsningen                                                                                                      1 Joh 5:1–6

 

Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 20:29

 

V. Saliga de som inte har sett

men ändå tror, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 20:19–31

 

På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.«

                      En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.« En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.«

                      Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.