Hoppa till innehåll

Lördag den 16 mars

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992:

 

Läsning                                                                                                                    Jer 11:18–20

 

Herren talade om det för mig, så att jag fick veta det, ja, du lät mig se vad de hade för sig. Själv var jag som ett oskuldsfullt lamm som förs bort för att slaktas. Jag visste ej att de hade onda planer mot mig: »Låt oss fördärva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land, så att man inte mer kommer ihåg hans namn.«

                      Men Herren Sebaot är en rättfärdig domare, som prövar njurar och hjärta. Så låt mig då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 7:2–3, 9b–12 (R. 2a)

 

R. Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig.

 

Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig,

                      hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon,

                      och släpar bort mig utan räddning. R.

 

Herre, skaffa mig rätt,

                      ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut,

                      men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar,

                      du är en rättfärdig Gud. R.

 

Gud är min sköld,

                      han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare

                      och en Gud som alltid kan vredgas. R.

 

Lovsång                                                                                                                    Jfr Luk 8:15

 

Före och efter nedanstående vers kan ett av omkvädena i Cecilia 792–796 sjungas.

 

V. Saliga de som hör ordet och tar vara på det

och genom uthållighet bär frukt.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 7:40–52

 

Vid den tiden sade några som hade hört Jesu ord: »Han måste vara Profeten«. Några andra sade: »Han är Messias.« Men andra sade: »Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?« Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.

                      När deras folk kom tillbaka, frågade översteprästerna och fariseerna: »Varför har ni inte tagit hit honom?« De svarade: »Aldrig har någon människa talat som han.« Då sade fariseerna till dem: »Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.« Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: »Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?« De svarade: »Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.«.

 

Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                                    Jer 11:18–20

 

Herren lät mig veta det, och då förstod jag. Ja, du lät mig se deras handlingar. Själv var jag som ett fogligt lamm som leds till slakt. Jag insåg inte att det var mot mig de smidde sina planer : ”Låt oss fördärva trädet medan det har sav, låt oss utplåna honom ur de levandes land, så att ingen längre minns hans namn !”

Herre Sebaot, rättvise domare,

du som prövar njurar och hjärtan,

låt mig få se dig ta hämnd på dem,

ty dig har jag anförtrott min sak.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 7:2–3, 9b–12 (R. 2a)

 

R. Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig.

 

Herre, min Gud, jag tar min tillflykt till dig,

                      hjälp mig mot alla förföljare och rädda mig,

så att de inte sliter sönder mig, som lejon,

                      och släpar bort mig utan räddning. R.

 

Herre, skaffa mig rätt,

                      ty jag är rättfärdig och utan skuld.

Låt de gudlösas ondska få ett slut,

                      men låt den rättfärdige bestå,

ty du, som prövar hjärtan och njurar,

                      du är en rättfärdig Gud. R.

 

Gud är min sköld,

                      han räddar sina trogna.

Gud är en rättfärdig domare,

                      en gud som alltid kan vredgas. R.

 

Vers före evangeliet                                                                                              Jfr Luk 8:15

 

V. Saliga de som hör ordet och tar vara på det

och genom uthållighet bär frukt.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 7:40–52

 

Vid den tiden sade några som hade hört Jesu ord : ”Han måste vara Profeten”. Några andra sade : ”Han är Messias.” Men andra sade : ”Inte kommer väl Messias från Galileen ? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde ?” Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.

                      När deras folk kom tillbaka, frågade översteprästerna och fariseerna : ”Varför har ni inte tagit hit honom ?” De svarade : ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem : ”Har ni också blivit vilseledda ? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom ? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.”

                      Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade : ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör ?” De svarade : ”Är kanske du också från Galileen ? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.”