Hoppa till innehåll

Sjukhuskyrkan

Många har mist nära anhöriga till följd av covid-19. Sedan pandemin startade har möten och avsked med covidsjuka kraftigt begränsats samtidigt som personal inom vård och omsorg har haft en mycket hög arbetsbelastning. I detta svåra läge är Sjukhuskyrkans personal en resurs. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal oberoende av religion.

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal och Stockholms katolska stift är en del av den.

I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och assistenter med enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer och gudstjänstfirande.

I Stockholms katolska stift är det syster M. Christina Hennig SND som är ansvarig för sjukhussjälavården. Alla kontaktuppgifter till henne och övriga medarbetare finns här.