Hoppa till innehåll

Informationsfilmer om påsken och pandemisituationen

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har tillsammans med MSB och Folkhälsomyndigheten spelat in informationsfilmer där företrädare för trossamfunden informerar om de kommande religiösa högtiderna och pandemisituationen på olika språk.

Från katolska kyrkan har f Antonius Almaleh spelat in en film på arabiska, msgr Andrés Bernar på spanska och f Damian o Eze på engelska: