Hoppa till innehåll

Stiftets internationella coronainsatser

Som en del av den världsvida katolska kyrkan är det vår kallelse och plikt att hjälpa de drabbade av Covid-19 pandemin. Särskilt viktigt är det att hjälpa de mest behövande i  materiellt fattiga utanför västvärlden. Så säger vår generalvikarie p Pascal René Lung OP om de internationella insatser som Stockholms katolska stift är involverat i under coronapandemin.

I  artikeln med titeln "Stiftets internationella Covid-19 insatser" beskriver vår medarbetare Charles Câmara detta arbete på plats i länder som Centralafrikanska Republiken, Tanzania, Malawi, Indien och Sri Lanka.

 

Kyrkoherden fader Damian, tillsammans med syster Elizabeth och sakristanen Alex, förbereder vattencistern med diskho med informativ Covid-19 skylt utanför entrén till Weligamakyrkan, i södra Sri Lanka. Läs mer i Charles Câmaras artikel.

 

SAMMANFATTNING AV STIFTETS INTERNATIONELLA ARBETE:

  • Fram tills datum har Stockholms katolska stift, med stöd från privata givare, betalat ut 3,7 miljoner kronor till 22 katolska institutioner, fördelade på 30 insatser (några institutioner har fått flera insatser beviljade). Storleken på projektbidrag varierar från minsta på 50,000 kr till det högsta på 400,000 kr. Exempel på mottagare av medel är bl a stift i Tanzania, Indien, Sri Lanka och Haiti; ordnar och kongregationer, till exempel Jesuiter, Combonisystrar, Ursulinsystrar, Karmelitsystrar och bröder, vilka verkar bl a i Jordanien, Mexiko, Nepal, Zambia och Malawi. 
  • Grovt räknat fick ca 30 000 personer direkt hjälp genom vårt stöd; och tio gånger fler, ca 300,000 tog del av våra insatser för det mesta genom informationskampanjer.
  • Majoriteten av de som fick någon form av hjälp genom våra insatser var barn och vuxna i allmänhet i de byar och urbana områden som våra partners arbetar i. Dock var några särskilda grupper som mottog vår hjälp äldre personer, havande kvinnor och migranter.
  • Medel gavs till att bl a genomföra kortkurser om Covid-19, ta fram informationsmaterial, producera TV- och radioinslag, inköp av skyddsutrustning till sjukhus och dispensärer, inköp av mediciner och hygienartiklar, inköp av matproviant och till att täcka kostnader för att producera 100,000 återanvändbara munskydd, samt till inköp av ca 700 små och stora vattencisterner.
  • Insatser genomfördes och i en del fall pågår i följande 18 territorier och länder: Burundi, Centralafrika, Kamerun, Kenya, Kongo-Kinshasa, Madagaskar, Malawi, Tanzania, Tchad, Zambia; i Egypten, Jordanien och Palestina; i Indien, Nepal och Sri Lanka; samt på Haiti och i Mexiko.