Hoppa till innehåll

Sankt Josef – vår beskyddare i all nöd och fara

Av kardinal Arborelius på S:t Josefs högtid:
            

När evangeliet talar om den helige Josef är det alltid i samband med hans uppdrag att beskydda och hjälpa Jesus och Maria. Hans trofasta tjänst behövs verkligen för att ge Jesusbarnet trygghet i den stora fara, som genast hotar. När Gud blir människa i Jesus Kristus blir han lika sårbar som varje människobarn som föds till vår värld. Han måste ta på sig all den utsatthet som det innebär att vara människa i en ofta farlig värld. Han identifierar sig med de svagaste och mest hotade mänskliga varelser som finns, ja, vars existens redan är hotad i moderlivet. Genom att bli människa gör Gud sig beroende av människor som vill erbjuda hjälp och skydd. Vid Jungfru Marias sida står därför Josef som en underbar förebild på en man, som ställer hela sitt liv till förfogande för att beskydda Jesusbarnet, ja, för att bistå varje skyddslöst barn som föds till vår värld. Den uppgift som Josef fick uppfylla som Jesusbarnets beskyddare fortsätter han att utföra, så länge det finns människobarn som behöver skydd och hjälp.

Egentligen är vi alla som Guds barn i behov av detta beskydd som den helige Josef har att ge oss. Vi betraktar honom därför som Kyrkans – och hela mänsklighetens - beskyddare som vill hjälpa i all nöd och fara. Vi ser på Josef som arbetarnas skyddshelgon, som bistår dem i alla svåra och jobbiga uppgifter. Kyrkan ser också på Josef som de döendes speciella hjälpare. I vår dödsstund kan vi finna trygghet och kraft genom hans förbön.

När corona-viruset sprider oro och ovisshet behöver vi den helige Josefs hjälp och stöd. Det är inte bara sjukdomen i sig som oroar oss. Ibland är det själva ångesten och oron inför vad som skulle kunna inträffa som är svårast. Josef kan lära oss att förtrösta på Gud även i en farlig situation och inte fastna i orons förrädiska nät. Josef kan lära oss att vara mer angelägna om att hjälpa och stödja andra som har det jobbigt än att koncentrera oss på vår egen oro. Josef kan ge oss del av sin osjälviska kärlek till Jesus och Maria.

            Helige Josef, i denna tid av oro tar vi vår tillflykt till dig.

            Hjälp oss att förtrösta på Jesus vad som än händer.

            Beskydda oss för sjukdom och ångest.

            Hjälp oss att som du tjäna vår nästa.

            Herre Jesus Kristus, förbarma dig över oss.

            Heliga Maria, Guds Moder, be för oss.

           Helige Josef, vår beskyddare, be för oss.