Hoppa till innehåll

Kyrkorna mötte Folkhälsomyndighetens generaldirektör

Måndagen den 31 augusti hade presidiet för Sveriges kristna råd ett möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. I mötet informerades myndigheten om hur kyrkorna har påverkats av pandemin samt hur man hittills har arbetat utifrån olika rekommendationer. Kyrkornas representanter ställde även en rad praktiska frågor om hur man exempelvis ska agera i samband med begravningar på ett smittsäkert sätt. Kardinal Arborelius var förhindrad från att delta i mötet men ersattes av stiftets ekumenikhandläggare Nausikaa Haupt.

Torsdagen den 27 augusti svarade Sveriges kristna råd på den remiss (promemoria) som skickats ut från Justitiedepartementet (Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) som exempelvis rör trossamfunden och kultur- och idrottsrörelsen.

Representanter från Stockholms katolska stift deltog i arbetet med att författa yttrandet.

Vårt samfund var inte remissinstans men har ändå skickat in ett spontanyttrande med samma grundbudskap som SKR:s. Budskapet är att vi är positiva till ändringar och anpassningar av lagen så att fler människor kan samlas till mässa i våra kyrkor. Lagförslaget är tänkt att träda i kraft den 1 oktober och innebär bland annat att det ska bli möjligt att hålla sammankomster för fler än 50 personer under förutsättning att man håller avstånd och sitter ner.

Läs mer om lagförslaget på regeringens hemsida.