Kardinal Arborelius hälsning på spanska om bönens kraft