Evangelisationsmöte och vallfärd till Skellefteå för Norrlands dekanat 23-25 maj

 

 

 

Årets tema: "Magnificat anima mea Dominum
Min själ prisar storligen Herren (Luk 1:46)

 

 

23 maj

  • Buss via Sörforsa, Sundsvall, Härnösand, Övik, Umeå till Skellefteå. Anslutning från Gävle, Sandviken, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal planeras. Beroende på antal anmälda försöker vi ordna med anslutningar från Gävle, Ovanåker, Östersund, Kiruna, m fl orter.
  • I Kristi Moder Marias katolska kyrka i Umeå firas mässa och vi äter lunch, som församlingen förberett.
  • På Skellefteå stiftsgård äter vi middag, umgås och samtalar. Där övernattar vi också två nätter.

 

24 maj

  • Förmiddag: Guidning i Landskyrkan med bl a den fina Mariabilden från medeltiden!
  • Efter lunch åker vi mot Bureå , där vi får höra mer om Klosterholmen , med medeltida användning av franciskanermunkar.
  • Kl 18.00 mässa i S:ta Maria Katolska kyrka i Skellefteå. Gemensam middag och samtal om temat ”Att som Maria bära ut det glada budskapet”.


25 maj

  • Den årliga vallfärden i Skellefteå vid Marie Besökelses fest.
  • Procession (ca 1,5 km i långsam takt, under bön och sång. Buss för den som har svårt att gå) tillsammans med församlingsbor och tillresta. Man brukar vara ca 100 personer!
  • Mässa i S:ta Maria Katolska kyrka . Medhavd lunch. Kl 15 hemresa. 

 

Pris: Vi söker bidrag som kan göra själva bussresan gratis, men resten måste man troligen betala själv, räkna med ca 1.950 kr per person, för boende och mat. Familje- och ungdomsrabatt kan eventuellt ordnas vid behov.

Anmälan och betalning: Du anmäler dig på denna anmälningsblankett.

 

Kontakt: Monika Forsslund

E-post: monikafld@hotmail.com

Telefon: 070-347 76 34


All information ovan finns som pdf-fil för nerladdning här.


Välkommen!