Bitte Assarmo får stipendium från journalistförbundet

Bitte Assarmo - chefredaktör för Katolskt Magasin - har blivit beviljad stipendium från journalistförbundet för kompetensutveckling. Stipendiet ska användas för redaktionsbesök hos katolska tidningar och tidskrifter i New York i syfte att bredda kompetens och kontaktnät.

Av 400 sökande valdes alltså en katolsk kyrkotidning ut bland dem som fick journalistförbundets stipendium. Mycket glädjande!