KUÄF ger ut Casti Connubii på svenska

Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj (KUÄF) ger ut en ny bok i sin skriftserie n:r 8 "Om det kristna äktenskapet" (1930). Boken är en svensk översättning av påve Pius XI:s encyklika "Casti Connubii".

Distributionen av boken sker genom KUÄF.