Vårprogram Katolskt Forum i S:ta Eugenia församling

Här finns hela vårens program för Katolskt Forum

Katolskt Forum finns i S:ta Eugenia katolska kyrkas lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både inåt kyrkan och utåt omvärlden. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck.

På programmet finns både gruppträffar och cirklar för meditation och bön samt utbildande kurser, föredrag, samtal och konstutställningar.

Programverksamheten Katolskt Forum är ett samarbete mellan S:ta Eugenia församling och S:ta Birgittas katolska folkhögskola.