Stiftets regionala konfirmandläger 2019

Stiftets ungdomspastorala team anordnar konfirmandläger på olika platser i landet som församlingarnas konfirmandgrupper är välkomna att anmäla sig till. Lägrets undervisning, bön och aktiviteter kompletterar den ordinarie undervisningen och förbereder ungdomarna att ta emot konfirmationens sakrament. För information om konfirmandlägren och anmälan, vänligen kontakta stiftsungdomskonsulenten.

Anmälningsavgiften är 400 kr (subventionerat pris). Församlingarna ansvarar för transporten till och från lägergården.

Välkomna!

 

Lägertemat för våren 2019 är ”Salt och Ljus”

  • 8-10 mars 2019, Sjöviksgården i Västergötland
  • 22-24 mars 2019, Marielund utanför Stockholm
  • 26-28 april 2019, Bosarp i Skåne

 

Lägertemat för hösten 2019 är "Ett hjärta och en själ"

  • Höstlovet (v 44) 2019, Solbacken, Örnsköldsvik
  • 8-10 november 2019, Berget i Rättvik

 

För ledare på konfirmandlägren (nyligen konfirmerade ungdomar, förtroendevalda och anställda inom SUK, kateketer i församlingarna med flera) anordnas en lägerledarkurs under sommaren. Vi fördjupar oss i årets tema, upplever lägrets aktiviteter, samtalar om beredskapsplanen mot sexuella övergrepp, reflekterar över egenskaper hos en god ledare och delar erfarenheter om hur vi gör bra katolska ungdomsläger.

  • 23-25 augusti 2019, Lägerledarkurs, stiftsgården Marielund utanför Stockholm.

Välkomna att ta kontakt med ungdomskonsulenten för mer information.