Öppen föreläsning om den katolska socialläran - 22 oktober

Ersta Sköndal Bräcke högskolan arrangerar den 22 oktober kl. 18:00 en öppen föreläsning om den katolska socialläran.

Under föreläsningen presenterar Andreas Carlgren, före detta riksdagsledamot och miljöminister, och Anna Minara Ciardi, teol. dr och förlagschef på Veritas Förlag, den nya volymen av Den katolska socialläran: dokument 1891–2015, som nu har översatts till svenska.

I boken samlas de katolska grundtexterna kring kyrkans och individens uppgifter i världen och samhället, från påve Leo XIII:s Rerum novarum (1891) till påve Franciscus Laudato si´ (2015). Tillsammans utgör de ett angeläget vittnesbörd om de omvälvande rörelser som under de senaste 150 åren format vår värld: från 1800-talets liberalism och socialism, via två världskrig och efterkrigstidens utmaningar, fram till dagsaktuella diskussioner kring fattigdom, jämställdhet, sexualitet, miljöfrågor, sekularism och ekumenik.

Föreläsningen äger rum i aulan på Campus Ersta. Läs mer här.