Om Johannesevangeliet på stiftsgården Marielund 18-20 oktober

Johannesevangeliet har kallats kärlekens evangelium. Kärleken har sin djupaste grund i den ende Gudens inre liv. Till denna relation bjuds vi in, i gemenskap med honom som utgör själva definitionen av kärlek. Kursen arrangeras av Katolska Pedagogiska Nämnden.

Datum och tid: 18-20 oktober, fredag kväll till söndag lunch.

Ledare: Emanuel Sennerstrand, bibellärare, som på uppdrag av kardinalen också arbetar med att författa en katolsk bibelkommentar.

Anmälan sker på Marielunds hemsida.