Nordiska familjedagar i Norge 21-24 maj 2020

Katolska familjer från alla nordens länder samlas tillsammans med sina biskopar för att fira kärleken i familjen - en styrka för kyrkan. Det blir intressanta föreläsningar, familjekatekes, roliga aktiviteter, goda måltider och samling kring Jesus Kristus i eukaristin. Välkommen till dagar fulla av glädje!

För mer information och anmälan gå till: https://pastoral.no/nordiske-familiedager/

Information finns också i denna folder.

Diskussionsunderlag om äktenskapet och familjen inför de Nordiska Familjedagarna.

Arbetet med planeringen av de nordiska familjedagarna pågår för fullt och det kommer att finnas mycket att välja på för både barn och vuxna. Mer detaljer kommer så småningom.